ca es en

UOS Unitat operativa de serveis

Granollers

Descripció del projecte

L’objecte del projecte és la construcció d’un edifici on es centralitzen tots els serveis de manteniment del municipi.

La nova UOS s’organitza a partir de dues edificacions longitudinals, paral·leles. L’espai intermedi és un pati central cobert amb una claraboia des d’on s’accedeix a tots els tallers.

Es creen vials perimetrals per tal de donar accés rodat a cadascun dels tallers.

Tot l’edifici es construeix mitjançant sistema prefabricat de formigó, tant l’estructura com les façanes.

Fitxa tècnica

Data del projecteGener 2006

Data final d'obraGener 2009

Arquitecte/sPere Santamaria

Càlcul d'instal·lacionsGarrós Taller d'Enginyeria

PromotorAjuntament de Granollers

Superfície4.475 m2

Pressupost2.404.719 €

ConstructorIMES

FotografiaFrancesc Rubí

Premis1er premi concurs obert