ca es en

Equip

Pere Santamaria

Responsable de l'estudi

Pilar Toll

Equip d'arquitectura

Sergi Huerta

Equip d'arquitectura

Gemma Torras

Equip d'arquitectura

Col·laboradors

Direccions d'execució

Jaume Arimany
Jordi Claramunt

Han col·laborat

Mireia Palomas
Antoni Franch
Bibiana Sala
Carles Sala
David Aaron
Esther Ferrer
Montserrat Prat
Ramon Bacardit
Xavier Juan