Camp de futbol-7

Cabrils

Descripció del projecte

La proposta d’actuació consisteix en la construcció d’un camp de futbol-7 de gespa artificial.

El perímetre del camp es resol amb un paviment de formigó que actuarà coma franja anticontaminant respecte els espais del voltant que són amb terreny natural. Es construirà una grada de formigó, paral·lela a la direcció longitudinal del camp i ubicada al costat nord-oest. Consta de tres fileres de seients amb una previsió de 180 persones assegudes.

Es col·locarà una barana perimetral d’acer galvanitzada que envoltarà tot el camp, permetent l’accés dels esportistes a través de dues portes batents col·locades entre les dues banquetes. Es col·locarà una xarxa para pilotes darrera cada porteria.

Fitxa tècnica

Data del projecte2018

Data final d'obraSetembre 2019

Arquitecte/sPere Santamaria

PromotorAjuntament de Cabrils

Superfície2.505 m2

Pressupost361.692 €

ConstructorField Turf

FotografiaTanit Plana