Ampliació Institut Tiana

Tiana

Descripció del projecte

El nou edifici està format per un prisma de una planta rectangular format per una addició de mòduls preindustrialitzats que es recolza sobre l’estructura de la planta baixa realitzada in situ. Es tracta de 9 mòduls autoportants de dimensions 5×18 m i 3’60 m d’alçada realitzats a taller, que inclouen forjat de planta, coberta, tancaments i fusteria.

L’envolvent del nou edifici serà contínua, de xapa metàl·lica ondulada, per tal de donar una imatge unitària del volum.

El nivell de la planta baixa es situa a la cota dels patis, per tal que el porxo que es genera, esdevingui un pati més per l’institut. En aquest porxo, els pilars s’unifiquen a mode de trípodes per tal de reduir-ne el nombre i deixar un espai més diàfan.

El passadís d’unió entre l’edifici existent i l’ampliació es resol mitjançant un altre mòdul prefabricat de 5×3’65 m recolzat als dos edificis. D’aquesta manera s’optimitzen els recursos i el simplifica la diversitat de sistemes constructius.

Fitxa tècnica

Data del projecteAgost 2020

Arquitecte/sPere Santamaria

PromotorAMB Àrea Metropolitana de Barcelona

Superfície1.041'22 m2