Reparació façanes

Barcelona

Descripció del projecte

Reparació de façanes en 2 edificis plurifamiliars aïllats formats per planta baixa i 11 plantes pis.

Fitxa tècnica

Data del projecteNovembre 1999

Data final d'obraFebrer 2003

Arquitecte/sPere Santamaria

PromotorInmobiliaria Colonial

Pressupost781.000 €

ConstructorREHACSA / ACME