Casa J – Estàndard Passivhaus

Cardona

Descripció del projecte

L’objecte d’aquest projecte és la rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat segons l’estàndard Passivhaus, mantenint el volum dins l’envolvent que configura l’edifici actual.

En planta baixa s’amplia mitjançant un soterrani amb una única cara descoberta, i coberta enjardinada per tal d’aconseguir l’integració amb el paisatge.

Es projecta un edifici sostenible de consum energètic gairebé nul, mitjançant un eficient rendiment energètic, funcionament passiu i l’optimització en l’ús dels materials i sistemes constructius, majoritàriament prefabricats.

Fitxa tècnica

Data del projecteGener 2013

Data final d'obra2017

Arquitecte/sPere Santamaria

Arquitecte tècnicAlba Xarpell

Càlcul d'instal·lacionsIngenia Enginyeria i Assessorament

PromotorPrivat

Superfície463 m2

Pressupost333.607 €

ConstructorConstructora Cots Codina