10/01/2020

El Museu d’Artés a Regió7

Els propers dies s’iniciaran les obres de rehabilitació de l’edifici annex al Museu. Es procedirà al buidatge interior i construcció de nous forjats anivellats amb els del museu.

Veure article 

Veure projecte