Urbanització de carrers

Sant Salvador de Guardiola

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la reurbanització del carrer de Dalt i del carrer de La Creu, tots dos són carrers principals del nucli antic i l’eix de la zona comercial de Sant Salvador de Guardiola.
El projecte vol adequar, reparar i millorar la vialitat i els serveis existents d’aquests vials a fi de respondre a les exigències del tipus de vida actual.
La proposta passa per convertir-los en vials de plataforma única a un sol nivell, diferenciant l’espai rodat del peatonal a través del tractament superficial amb diferents materials.
La tipologia de carrer amb plataforma única soluciona i prioritza la circulació de vianants per davant del pas de vehicles complint la normativa d’accessibilitat.

Fitxa tècnica

Data del projecteSetembre 2021

Arquitecte/sPere Santamaria

PromotorAjuntament de Sant Salvador de Guardiola

Superfície2.078 m2

Pressupost834.820 €