ca es en

Intervencions a l’espai exterior de l’escola bressol Moixaines

Artés

Descripció del projecte

La proposta tracta de regenerar l’espai exterior de l’escola. Es planteja reconstruir el pati amb criteris paisatgístics per tal de permetre que els alumnes puguin experimentar diverses sensacions a través del contacte amb elements naturals. D’aquesta manera, se substitueixen els jocs prefabricats, el sauló i els elements de paviment i vorada de formigó per construccions amb fusta, zones amb desnivell topogràfic, elements vegetals, gespa, espais d’ombra, etc.

Fitxa tècnica

Data del projecte2018

Data final d'obraSetembre 2018

Arquitecte/sPere Santamaria

PromotorAjuntament d'Artés