27 habitatges al Bon Pastor

Barcelona

Descripció del projecte

L’objecte d’aquest projecte és la construcció de dos edificis plurifamiliars entre mitgeres en règim de lloguer assequible.

Els dos edificis consten d’aparcament en planta soterrani, locals i accessos en planta baixa, i habitatges a les plantes superiors.

 

Fitxa tècnica

Data del projecteNovembre 2005

Data final d'obraNovembre 2006

Arquitecte/sPere Santamaria

Arquitecte tècnicJaume Arimany

Càlcul d'estructuresJoan Ramon Blasco

Càlcul d'instal·lacionsGarrós Taller d'Enginyeria

PromotorObra Social "La Caixa"

Superfície3.113 m2

Pressupost1.926.210 €

ConstructorConstruccions Torca