Filosofia
de l'activitat
i valors

" Projectem edificis tenint present el medi ambient"

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE Es tracta de dissenyar els edificis incorporant criteris arquitectònics i constructius amb l’objectiu d’aconseguir un màxim de confort a l’interior de manera gratuïta, reduint al màxim les aportacions d’energia convencional. 1. Criteris de forma i disseny de l’edifici 1a. Forma compacta de l’edifici per minimitzar pèrdues de calor 1b. Aïllament tèrmic a tot el sistema d’envolvent 1c. Posició favorable respecte als vents dominants 1d. Materials reciclables, reutilitzables, ecològics i biodegradables 1e. Construcció industrialitzada per reduïr residus en el procés constructiu 2. Gestió eficient de l’energia 2a. Alta estanquitat i reducció de ponts tèrmics 2b. Preescalfament i prerefrigeració de l’aire amb geotèrmia 2c. Protecció solar flexible segons la incidència dels rajos solars 2d. Aprofitament de l’energia solar 2e. Ventilació natural creuada 3. Gestió eficient de l’aigua 3a. Recollida d’aigües pluvials 3b. Reutilització d’aigües grises per inodors 3c. Utilització d’aparells de baix consum d’aigua