REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS
Els edificis existents tenen un comportament energètic molt deficient en la majoria de casos. La rehabilitació energètica pretén corregir aquestes deficiències per tal de disminuir el consum energètic.

El procediment és el següent:

- Auditoria energètica
Es realitza un estudi dels fluxes d'energia de l'edifici i a partir dels resultats es pot redactar un pla d'estalvi energètic.

- Actuacions en façanes i cobertes
Amb incorporació d'aïllament tèrmic, substitució de finestres antigues, incorporació de proteccions solars, etc.

- Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions
Introducció d'energies renovables, utilització d'aparells de baix consum d'aigua i electricitat, incorporació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials per la seva posterior reutilització, aplicació de sistemes de control domòtic, etc.

- Tramitació de subvencions
Redacció dels informes necessaris i tramitació de les possibles subvencions en matèria de rehabilitació energètica.
Informació relacionada:
- anar a web
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926