ENERGIES RENOVABLES
Són energies que s'obtenen de fonts naturals inesgotables.
Totes aquestes energies són aplicables als edificis per a generar l'energia que consumeixen.

1 - Geotèrmia
Consisteix en l'aprofitament de la inèrcia tèrmica del terreny i la seva temperatura constant.
Es realitza a través de canonades d'aigua enterrades en pous i es pot utilitzar per calefacció i per refrigeració.

2 - Solar tèrmica
Aprofitament de la radiació solar basada en l'efecte hivernacle generat en escalfar un fluid.
Es pot utilitzar per a la producció d'aigua calenta.

3 - Solar fotovoltaica
Aprofitament de la radiació solar a través de la foto-detecció quàntica de les cèl·lules fotovoltaiques.
Es pot connectar a la xarxa, venent-la i comprant-la a la companyia, o ser un sistema aïllat amb un acumulador.

4 - Biomassa 
Aprofitament de l'energia generada per la combustió de residus de matèria orgànica renovable d'origen vegetal.
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926