CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
Es tracta de dissenyar els edificis incorporant criteris arquitectònics i constructius amb l'objectiu d'aconseguir un màxim de confort a l'interior de manera gratuïta, reduint al màxim les aportacions d'energia convencional.

1.   Criteris de forma i disseny de l'edifici
1a. Forma compacta de l'edifici per minimitzar pèrdues de calor
1b. Aïllament tèrmic a tot el sistema d'envolvent
1c. Posició favorable respecte als vents dominants
1d. Materials reciclables, reutilitzables, ecològics i biodegradables
1e. Construcció industrialitzada per reduïr residus en el procés
     constructiu

2.   Gestió eficient de l'energia
2a. Alta estanquitat i reducció de ponts tèrmics 
2b. Preescalfament i prerefrigeració de l'aire amb geotèrmia
2c. Protecció solar flexible segons la incidència dels rajos solars
2d. Aprofitament de l'energia solar
2e. Ventilació natural creuada

3.  Gestió eficient de l'aigua
3a. Recollida d'aigües pluvials
3b. Reutilització d'aigües grises per inodors
3c. Utilització d'aparells de baix consum d'aigua
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926