PROJECTES D'ACCESSIBILITAT
  • Auditories en matèria d'accessibilitat
  • Projectes d'adaptació d'immobles a la normativa d'accessibilitat
  • Projectes d'implantació d'ascensor en edificis existents i assessorament en matèria de subvencions
  • Projectes de construcció de rampes adaptades segons la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926