PLA DE VIABILITAT
Què és un pla de viabilitat?

Es tracta d'un informe que avalua els aspectes socio-econòmics d'un edifici que es vulgui construir.


Què inclou el pla de viabilitat?
  • Anàlisi de l'edifici en el context demogràfic i econòmic del municipi
  • Concreció del programa de l'edifici
  • Terminis de les fases d'execució
  • Càlcul de les inversions
  • Proposta del model de gestió
  • Proposta d'organització funcional
  • Proposta del programa d'activitats
  • Proposta de manteniment
  • Estudi econòmic financer
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926