PLA DE MANTENIMENT
El pla de manteniment és el document que recull totes les accions tècniques que s'han de portar a terme durant el cicle de vida d’un edifici per tal de mantenir-lo en bones condicions.
  • Accions preventives per evitar la degradació dels elements constructius
  • Accions reparadores d'elements constructius malmesos
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926