ITE Inspecció Tècnica d'Edificis. Catalunya

Què és la ITE?
És el sistema de control de l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment.

El procediment de la ITE
.  Inspecció visual de l’edifici, redacció de l'informe i qualificació de l'estat.
.  Tramitació i seguiment de l’expedient

Quins edificis han de passar la ITE?

.  edificis plurifamiliars de més de 45 anys d'antiguitat
.  si l'edifici o els habitatges de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació
.  si ho determinen els programes o ordenances locals

Quan s'ha de passar la ITE?

Anteriors a 1930  Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950      Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins el 31 de desembre de l'any en que l'edifici
assoleixi els 45 anys d'antiguetat
Informació relacionada:
- anar a web
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926