INFORMES I CERTIFICATS
  • Informes de compliment de normatives estructural, acústica, accessibilitat, protecció contra incendis, etc.
  • Informe de lesions en edificis existents
  • Certificat de solidesa
  • Certificat de 1ª i 2ª ocupació
  • Certificat de paraments exteriors
  • Certificat d'eficiència energètica
  • Valoracions i taxacions immobiliàries
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926