CÈDULA D'HABITABILITAT
Què és la Cèdula d'Habitabilitat?
És el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 55/2009 de la Generalitat de Catalunya.

És obligatòria?
Tots habitatges han de tenir la cèdula d'habitabilitat vigent.
És necessària per a la transmissió d'habitatges en venda, lloguer o cessió d'ús, i per a la contractació dels subministraments de l'habitatge (aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis).
La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys.

Procediment
. Inspecció de l'habitatge
. Lliurament del corresponent certificat d'habitabilitat a la Direcció General d'Habitatge
. La cèdula es rep per correu en un termini de 30 dies hàbils.
Informació relacionada:
- anar a web
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926