AIXECAMENT DE PLÀNOLS

Es tracta de la creació dels plànols d'un element ja construït on es defineixen la distribució, l'estructura, les instal·lacions, etc.

Els plànols es requereixen per aconseguir determinats documents i tràmits legals en els que és necessari conèixer les característiques de l'immoble o local.

Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926