Habitatges tutelats a una publicació de la Generalitat de Catalunya
15/03/2009

El Departament d'Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya publica el llibre
"Arquitectura dels serveis socials a Catalunya"
amb un reportatge dels habitatges tutelats per
gent gran i hotel d'entitats a la Barriada Mión.
Informació relacionada:
- fitxa projecte
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926