Actualització de web amb el concurs d'urbanització al Perú
04/09/2012

Pengem a la web la proposta pel Pla d'Ordenació
urbanística de las Dunas de la Florida al districte
de Subtanjalla a Ica (Perú).
Informació relacionada:
- fitxa projecte
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926