Concurs per equipament cultural-educatiu a Portugalete a la web
12/11/2012

Pengem a la web la proposta de Santamaria Arquitectes
per un equipament cultural-educatiu a la Plaza del
Mercado de Portugalete.
Informació relacionada:
- fitxa projecte
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926