Proposta per biblioteca, escola bressol i arxiu a Barcelona
24/04/2015

Aquesta és la proposta de Santamaria
Arquitectes per un concurs obert per
la construcció d'un equipament
multifuncional format per biblioteca,
escola bressol i arxiu històric al barri
de Sant Martí, Barcelona.
Informació relacionada:
- fitxa projecte
Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926