Responsable de l'estudi
Pere Santamaria

Equip d'arquitectura

Mireia Palomas
Pilar Toll
Gemma Torras

Administració

Àngels Serentill

Col·laboradors

Jaume Arimany (arquitecte tècnic)
Jordi Claramunt (arquitecte tècnic)
Manuel Arguijo y asociados (càlcul i disseny d'estructures)
Joan Ramón Blasco (càlcul i disseny d'estructures)
JSS associals enginyeria i arquitectura (càlcul instal·lacions)
Garrós Taller d'Enginyeria (càlcul instal·lacions)
Bergageoconsultec (geòlegs)
Amàlia Orive (topografia)
Joan Perramon (topografia)
Maetmaquetes (maquetes)
SEAE (estudis de viabilitat)
Francesc Rubí (fotografia)
Llacuna Innova (web)

Han col·laborat
David Aaron
Ramon Bacardit
Esther Ferrer
Antoni Franch
Xavier Juan
Montserrat Prat
Bibiana Sala
Carles Sala

Alfons XII 18 1r 3a   08241 Manresa (Barcelona)
Tl/Fax +34 938727926